Новини

 

График за отпуските през 2014

 

Кога почиваме и кога отработваме през 2014 година.

 

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е годишна!

 

Ежегодно задължение на работодателя при персонал над 50 човека.

 

Национална конференция здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска 23 Октомври 2012

 

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД