С какво можем да сме ви полезни:

Страницата се обновява

 

Обучение на длъжностни лица, които водят инструктажите по безопасност и здраве при работа

Обучение на членовете на КУТ и ГУТ  по безопасност и здраве при работа

Обучение на координатори в строителството

Практически семинари "Защита от санкции при проверка от Инспекция по труда"

Абонаментно обслужване

Оценка на риска

Програми за предотвратяване, ограничаване и превенция на риска

Подпомагане организацията и консултации относно вида на задължителните профилактични медицински прегледи на работещите и честота на провеждането им, съгласно нормативните изисквания на Република България.

Подпомагане организацията на измервания на факторите на работната среда

Окомплектоване на фирмена документация по ЗБУТ

Дейност по ЗБУТ от името на работодателя

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД