Примерни документи

 

СТМ - ТИЙМКОД  Ви предлага комплексно обслужване, с което Вие прехвърляте цялата грижа и задължения по осигуряването на Здравословни и Безопасни Условия на труд на нас.

 

Направете запитване - осигурете си спокойствие!

 

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД