Кога почиваме и кога отработваме през 2014 година.

 

01.01.2014 - Нова година 2014.
 
 

03.03.2014 - Ден на Освобождението на България. 
 
 
18, 19, 20 и 21. 04.2014 - Великден.
 
 

01, 02, 03, 04, 05 и 06.05.2014 - Ден на труда и Гергьовден. 04 и 05.05. 2014 ще се отработват на 10 и 31. 05.2014 (събота).
 
 

22.09.2014 - Ден на Независимостта.
 
 

01.11.2014 - Ден на народните будители - празник само за учебни заведения.
 
 

24, 25, 26, 27, 28. 12.2014 - Коледа.
 
 

31.12.2014 - Нова година 2015. Ще се отработва предварителна на 13.12.2014 (събота).
 
 

 

 

 

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД