Орган за контрол от вида “С”

Органът разполага с най-модерни уреди за измерване на физични фактори на работната среда /осветление, шум и микроклимат/, както и уред за измерване на Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник", съпротивление на изолацията и съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни уредби, измерване на климатични и вентилационни инсталации и др.

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД