За нас

СТМ–ТИЙМКОД обединава в дух на екипност, социална отговорност и човешки взаимоотношения амбициите на екип от сериозни професионалисти в своите области, да предоставят знанията и уменията си като добра практика на всеки, който има желание да положи усилия в грижа за служителите си извън минималните изисквания за обслужване по ЗЗБУТ.
Често Служители и Работодатели се разминават в мнението, че индивидите са отговорни за собственото си здраве. Нашите специалисти работят в посока превенция на здравето, а именно по въвеждане и усъвършенстване на процесите по предоставяне възможност на хората, да увеличат контрола над своето здраве и да го подобрят.

Системата ни включва елементи на здравно и психологическо подпомагане, на консултиране във всички области на труда, но също и промяна на средата и условията на работа и живот, необходими за правилното функциониране и съхраняване на здравето на индивида. 

В Тиймкод приемаме, че голяма част от ефективната система за управление на персонала и осигуряване на ЗБУТ стъпва на няколко основни фактора:

Информация за контакти

ТИЙМКОД ЕООД
Клон гр. София ПК1712
ул. инж. Георги Белов №17, ет.4
тел.: +359/2 884 8469
E-mail: team@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД
Клон гр. Варна ПК9000
ул. Константин Доганов 6, партер
GSM: +359/ 882 611 920
E-mail: stm@team-code.org
Skype: СТМ ТИЙМКОД